Opprettholde eksisterende Microsoft tenant

I caser der kunden bruker en tenant fra før, burde man følge denne guiden for å videreføre tenanten i ALSO Cloud.