iconfirm logo
available in the ALSO Cloud

Bli GDPR-Compliant med ICONFIRM

Den nye personvernloven stiller nye og tøffe krav på virksomheter og mange er usikre på hva som må til for å imøtekomme kravene. ICONFIRM ønsker å gjøre personvern enklere og sikre en tillitsfull behandling av personopplysninger

Personverndialogen

ICONFIRM tilbyr en løsning som bidrar til at du som behandlingsansvarlig kan ha sluttkunden i fokus gjennom tydelig kommunikasjon angående deres personopplysninger. Både gjennom personvernerklæringer og samtykker.

I Personvernportalen gis hver enkelt sluttkunde en god måte å kunne administrere sine rettigheter, som å be om innsyn, retting av data ++. Dette bygger tillit samtidig som bruker av ICONFIRM får strukturerte henvendelser.

I ICONFIRM kan du dokumentere nødvendig informasjon knyttet til behandlingen av personopplysninger, som formål, lagring, deling av data. Dette er informasjon du benytter for å tydelig informere dine kunder, men også for å kunne ha god kontroll på dokumentasjonen i ettertid.

Videre kan ICONFIRM hjelpe deg med å holde kontroll på andre databehandlere som håndterer data på dine vegne. Gi dem tilgang og sikre kommunikasjonen som gjør at du og de opprettholder sine forpliktelser ihht GDPR.

ICONFIRM er tilgjengelig som webløsning, men du har muligheten til å velge API integrasjon med andre systemer og applikasjoner.

iconfirm icons

Kom i gang

Så snart kunden har registrert seg er det noen enkle ting som skal til for at løsningen er klar til bruk. Først defineres et behandlingsgrunnlag som skal inneholde følgende:

  • Hvilket juridisk grunnlag databehandlingen baserer seg på
  • Tydelig formålsbeskrivelse
  • Spesifikke samtykke alternativer (ved behov)
  • Valg av autentisering for sluttkunden

Dette danner grunnlaget for innsamling av data fra sluttkunden. Enten registreres det direkte i ICONFIRM eller via integrering med andre systemer. GDPR stiller krav til føring av protokoll av behandlingsaktiviteter. For hver sluttkunde opprettes det en protokoll i ICONFIRM. Denne gir selskapet oversikt over hva kunden er informert om og evt. samtykket til samt loggføring av bruk av rettigheter og deling av data.

ICONFIRM er et uavhengig RegTech selskap dedikert til personvern.

Med utgangspunkt i teknologi fra Nordens ledende samhandlingsplattform innen privat helse har ICONFIRM utviklet enn skreddersydd programvare som hjelper kunden å enklere møte de krav til personvern og databehandling som EUs General Data Protection Regulation stiller. De er et team med lang og bred erfaring fra forskjellige industrier i Norge og internasjonalt.

Løsningen passer for både små og store bedrifter

ICONFIRM har en volumbasert prismodell som er tilpasset alle størrelser av bedrifter.
I tillegg til grunnabonnementet kan kundene velge tillegg som API tjeneste, utvidet lagring og administrasjon av deling av data med Mottakere.

Gjennom ALSO Cloud Marketplace kan IT-selskaper selge løsningen, og gi kunden tilgangen de trenger ved få tasteklikk.

De fleste selskaper må forholde seg til GDPR så ICONFIRM er en løsning som vil skape verdi – for deg som forhandler og for dine kunder.

Priser og lisensiering

For å se priser i markedsplassen trykk på knappen under. (Du må ha bruker i markedsplassen)

Se priser
iconfirm produktark
Kundereise norsk
Last ned produktark for Iconfirm
×

Last ned produktark for Iconfirm

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
×

GDPR stiller nye krav til kundereisen

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
GDPR stiller nye krav til kundereisen

Se hvordan man kan gjøre personvern enklere og bidra til tillitsfull behandling av personopplysninger. Se hvordan løsningen bidrar til kontroll for behandlingsansvarlige, deres administrasjon av sluttkundens rettigheter og håndtering av mottakere(behandlere) av data.

Jeg heter Kristin. Så hyggelig at du vil prate med meg!

call icon dark

Ring 478 32 537

eller