MCA samtykke banner

Samtykke til Microsoft Cloud-avtale i ALSO Cloud Marketplace

22. mars 2019 vil Microsoft Cloud-avtalen (MCA) tre i kraft og gjelde for alle partnere i Microsoft CSP-programmet. Dette gjelder også for ALSO Cloud Marketplace. Sluttkundens samtykke til Microsoft Cloud-avtalen skal bidra til mer åpenhet i forholdet mellom Microsoft, kanalen og kundene.

Dette betyr at alle partnerne våre nå er ansvarlig for å hente inn samtykket i tekstform direkte fra sluttkunden. Det er ikke tillatt å samtykke til MCA på vegne av sluttkunden.

Hvordan kan du som en partner hente inn samtykke til MCA?

ALSO har utviklet prosedyrer for samtykke til MCA med fullautomatisering, slik at prosessen blir så enkel som mulig for dere. I tillegg vil dere som partner motta en endring i ALSOs videresalgsavtale der dette ansvaret er spesifisert. Dere vil få en egen Docusign-lenke der det blir bedt om samtykke til denne endringen.

Hvis en kunde ikke har samtykket til MCA innen fristen 22. mars, vil det ikke være mulig å opprette nye bestillinger for kunden etter denne datoen. Samtykket i seg selv kan bli gitt når som helst.

Det nye kravet gjelder bare for CSP-lisenser – ikke for Microsoft SPLA.

Informasjon til partnere

I hvilke tilfeller må sluttkunden samtykke til MCA?

 • En ny sluttkunde legger inn en ny bestilling
 • En eksisterende sluttkunde legger inn en ny bestilling
 • Endring av antall i eksisterende abonnement

Hvilke data må bekreftes?

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer (valgfritt)
 • Dato for samtykke

Hvor ofte må dere bekrefte samtykket i ALSO Cloud Marketplace?

Informasjonen må bare bekreftes én gang på kundenivå. Hvis samtykket ikke er bekreftet, vil det ikke være teknisk mulig å gjøre bestillinger eller endre antall. Hvis samtykket er bekreftet, vil bestilling være mulig som vanlig.

Hvordan kan du som partner hente inn samtykke til MCA?

Dere, som videreselger av CSP, er ansvarlig for å hente inn sluttkundens samtykke til MCA i tekstform. Personen som samtykker til MCA må være en autorisert representant fra selskapet. Det er mulig å:

 • hente inn signaturene per post / skannet
 • bruke Docusign eller andre e-signeringsverktøy
 • skrive en e-post til sluttkunden med MCA vedlagt og be om svar med samtykke

Hvis dere ønsker å bruke e-postmalen vår, finner dere den her:

PDF med mal

ALSO anbefaler at dere legger til MCA i de generelle kontraktsvilkårene for sluttkunder for å sikre at dere har samtykket i tekstform.

Hvordan fungerer samtykket i ALSO Cloud Marketplace?

ALSO har utviklet prosedyrer for samtykke til MCA med fullautomatisering, slik at prosessen blir så enkel som mulig for dere.

1. Gå til Tenant og klikk på «Confirm MCA Acceptance»

Confirm MCA acceptance

2. Legg til den autoriserte representantens data og klikk på OK.

Legg inn informasjon

3. Se status på kundenivå.

Status på kundeniva

Ikke nøl med å kontakte ALSO sin lokale salgsrepresentant hvis dere trenger mer informasjon på mail: sales.no@also.cloud.