skykick logo

Migration Order

Available in the ALSO Cloud

Migrasjonsprosjekter er komplekse og tidkrevende, og man må gjennom mange skritt for å oppnå en trygg, sømløs overgang til skyen. SkyKick Migration Suite hjelper forhandlere med å automatisere migreringen til Office 365. SkyKick bistår hele veien fra planlegging til gjennomføring.

Hvorfor oss?

SkyKick selger utelukkende via forhandlere, og laget Migration Suite for å hjelpe partnere med hele migreringsjobben. Ved å automatisere mer av prosessen rekker man flytte flere kunder på en trygg måte til skyen.

Nøyaktig levering og ingen tapte data sørger for en flott sluttbrukeropplevelse. I motsetning til andre migreringsverktøy som hovedsakelig fokuserer på eksport/import av data som en del av et større konsulentprosjekt – automatiserer SkyKick 90% av den manuelle innsatsen og hjelper partnere med å håndtere alle de viktige trinnene gjennom hele migrasjonsprosjektet.

Priser og lisensiering

For å se priser i markedsplassen trykk på knappen under. (Du må ha bruker i markedsplassen)

Se priser

Downloads

Migration SMB Customers to Office 365
Small Business Migration Suite
Enterprise Migration Suite
cloud backup - get customers back on track quickly

Jeg heter Kristin. Så hyggelig at du vil prate med meg!

call icon dark

Ring 478 32 537

eller