persondatasupport

GDPR-overholdelse gjort enkelt!

GDPR påvirker alle virksomheter i EU som har informasjon som kan knyttes til et individ. GDPR er et komplisert tema for mange bedrifter og derfor vanskelig å vite hvordan man skal være compliant til de nye lovene. Heller enn å bruke masse penger på juridisk hjelp, er GDPR-Portalen er en brukervennlig tjeneste som krever mindre ressurser.

PersondataSupport er et konsulentselskap som har spesialisert seg i å hjelpe organisasjoner med å bli compliant med GDPR, ved å bygge en brukervennlig compliance løsning. Tjenesten er en nettbasert portal som er designet til å veilede og dokumentere en organisasjons compliance med GDPR. I tillegg skaper tjenesten bevissthet rundt GDPR for hele organisasjonen.

Priser og lisensiering

For å se priser i markedsplassen trykk på knappen under. (Du må ha bruker i markedsplassen)

Se priser

GDPR-Portalen

GDPR-portalen gir deg full oversikt over hva du trenger med hensyn til databeskyttelsesregulering og et verktøy for å sikre samsvar. Du vil få informasjon om dokumentasjonen som skal utarbeides og maler med relevante eksempler. Du kan selv velge å få våre rådgivere til å løse noen eller alle “kartleggingsoppgaver” og dermed kunne løsne presset på dine ansatte.

GDPR-Portalen egner seg for alle selskaper som sitter på personopplysninger. Portalen oppdateres kontinuerlig med instruksjoner og vedtak fra Datatilsynet at du har den nødvendige kunnskapen for å sikre at dine prosedyrer og dokumentasjon forbli tilstrekkelig.

persondatasupport en optimal losning cover

GDPR-tool

arrow right green
arrow right green
arrow right green

SPARER RESSURSER

Portalen er laget for å gjøre arbeidet enkelt å strukturere, og innholdet betyr at du trenger mindre ressurser for å implementere kravene til personopplysninger

MAN FÅR STERK DOKUMENTASJON

Når Datatilsynet kommer på inspeksjonsbesøk kan du bare gi dem tilgang til portalen og gi ut malbaserte og tilpassede retningslinjer, prosedyrer og dokumentert dokumentasjon.

ER ALLTID OPPDATERT

Portalen oppdateres kontinuerlig med instruksjoner og vedtak fra Datatilsynet at du har den nødvendige kunnskapen for å sikre at dine prosedyrer og dokumentasjon forbli tilstrekkelig.

persondatasupport en optimal losning logo

WEBINAR OM GDPR-PORTALEN

PersondataSupport presenterer i samarbeid med ALSO sin nye løsning; GDPR-Portalen.
En nettbasert portal som hjelper deg med å dokumentere hvordan din bedrift håndterer persondata.

INTRODUKSJONSVIDEO TIL GDPR-PORTALEN

– Opprettelse av brukerprofil
– Opplysninger og avdelinger
– Kartlegging av arbeidsprosesser

Jeg heter Kristin. Så hyggelig at du vil prate med meg!

call icon dark

Ring 478 32 537

eller