Microsoft SPLA

SPLA (Service Provider Licence Agreement) er en lisensmodell som gir hostere mulighet til å lisensiere Microsoft produkter for sine kunder

 

Hvorfor SPLA hos ALSO?

ALSO er landets største distributør på Microsoft programvare og innehar høyest kompetanse innenfor lisens og lisensavtaler i distribusjonskanalen.

ALSO er en rendyrket distributør og jobber for å drive fram forhandlerne. 

Med Cloud Services ser vi at samme kunde benytter flere typer lisensavtaler i samme løsning. Ved å samle ulike avtaleformer (Open / SPLA / CSP) hos ALSO, så muliggjør det at vi bedre kan være rådgivere for dere og hjelpe dere med å se helheten og finne den optimale løsningen for kunden.

ALSO har markedets beste portal på bruk av Microsoft skyprodukter (ALSO Cloud Marketplace). SPLA kan også rapporteres via ALSO Cloud Marketplace.

 

SPLA i ALSO Cloud Marketplace

SPLA ligger som en egen feature i ALSO Cloud Marketplace. SPLA blir lagt til som en avtale under forhandler.
Forhandler kan selv legge til lisenser, fjerne lisenser og justere antall lisenser.
Den tiende i hver måned, blir lisensene automatisk rapportert.
Det blir sendt ut en separat faktura for SPLA.

 

Med månedlig rapportering er dette en svært fleksibel avtale.

  • Pay as you go. Etterskuddsvis månedlig faktura på det du gjør tilgjengelig for dine kunder.
  • Tilgang på de nyeste versjonene. Produktene lastes ned fra Volume Licensing Service Center (VLSC).
  • Worldwide. Lever lisenser til kunder over hele verden.
  • Mulighet for å hoste applikasjoner og benytte IaaS fra en Data Center Provider, slik som Azure.
  • Test og evaluer produkter internt.
  • Installer produkter i eget datacenter eller på servere lokalisert hos sluttkunden. Hoster må administrere løsningen.