I en blogg fra Microsoft om trender i 2019, sier Charlotte Yarkoni, Corporate Vice President i Microsoft, at hun tror bruken av «Cloud Marketplaces» vil øke eksplosivt de neste to årene.

Charlotte Yarkoni

I bloggen, som du finner her, uttaler Yarkoni:

«Kunder endrer deres kjøpsmønster, og spesielt de større selskapene ønsker å lære, prøve å kjøpe online. Forrester Research forutser at adopsjonsraten til større selskaper når det kommer til Cloud Marketplaces will øke fra 29 prosent til 75 prosent de neste to årene.…»

Hun snakker videre om Microsoft sin Markedsplass, og hvordan kunder og partnere drar fordel av å kunne kjøpe Microsoft sine produkter og tilleggstjenester på samme plattform.

«Partnere bør tenke på hvordan deres portal bør se ut og distribueres for best å nå flere kunder, og øke deres distribusjonspotensial».

 

Partnerne må bli gode på pakketering

Vi i ALSO deler naturlig nok Yarkoni sitt syn på at «Cloud Marketplace» vil bli en viktigere distribusjonskanal fremover. Kundene utfører stadig mer av sine kjøpsprosesser på nett, og partnere må legge til rette for dette. Markedsplassen blir deres «Nettbutikk» hvor dere kan pakketere og brande, og selge produkter til kunder. Det blir viktig at partnerne blir gode på pakketering og markedsføring, og så blir administrasjon og distribusjon forenklet gjennom markedsplassen.

 

ALSO Cloud Marketplace – en del av AGS sin suksessoppskrift

– Vi jobber med å pakketere og produktifisere, i tråd med det vi lærte på Pakkeverstedet til Oskar Hovland. I forhold til leveranse jobber vi mye med å få på plass gode og effektive systemer, som «snakker sammen», sier Renberg.

Et av «essene» AGS har i ermet er å bruke ALSO Cloud Markeplace for alt det er verdt.

– Vi bruker det ekstremt flittig. Det er supermarkedet vårt hvor vi finner produktene som vi ønsker å selge. Iblant pakketerer vi det under eget navn, slik at vi for eksempel kaller noe «AGS Backup», men i bunnen er det egentlig Skykick. Ofte «bundler» vi det også med egne produkter, og igjen, pakketerer og produktifiserer, sier Renberg.

Når Alexander Renberg ble intervjuet til denne bloggposten, kom han rett fra møte med Nexetic.

– De driver med backup av PCer. Jeg hadde aldri blitt kjent med dem hvis det ikke var for ALSO Cloud Marketplace. Så der ligger det en stor verdi for oss; at vi finner nye produkter og nye leverandører. På den måten kan vi selge aktuelle løsninger videre til kundene og gi dem merverdi, samtidig som vi øker egne inntekter, sier Renberg.

De laster også egne produkter opp i ALSO Cloud Marketplace.

– Vi har brukt 2018 på å flytte alt som er mulig å flytte inn i ALSO Cloud Marketplace. Alle våre supportpakker og egne produkter ligger der, sier Renberg.

Han synes det er en stor fordel at de kan administrere alle lisenser via en portal.

– Når vi får en ny bruker, så kan vi bare «ticke av» der dersom de også ønsker support. Det gjør det mye enklere for oss at vi har alt et sted og hos en leverandør. Vi sparer tid og kundene blir mer fornøyde, sier Renberg.

 

ALSO Cloud Marketplace

Både små, mellomstore og store bedrifter bør finne sin markedsplass, og vi i ALSO ønsker å ha den beste markedsplassen. Utover markedsplassen tilbyr vi også opplæring, og støtte, slik at vi kan gjøre din bedrift så sterk som mulig.

 

Registrer deg i ALSO Cloud Marketplace