AGS lander 3 til 4 nye kundecase hver uke, fra digitale flater. For effektivt mersalg og leveranse bruker de ALSO Cloud Marketplace. Les deres suksessoppskrift.

 

AGS har eksistert i 35 år, men fornyet seg kraftig i 2015.

– Før 2015 besto 80 prosent av virksomheten av at vi var en autodesk partner. I 2015 ble denne delen solgt ut og vi gikk over til å bli en ren IT forhandler, forklarer Alexander Renberg.

 

«Cold calling» gikk av med pensjon i 2015

Tidligere AGS solgt mest gjennom «Cold Calling», men i 2015 gikk han som hadde drevet med dette av med pensjon. AGS bestemte seg for at «Cold Calling» skulle pensjoneres sammen med ham.

– Vi fattet et styrevedtak på at vi skulle selge gjennom digitale flater. Vi deltok da på «Pakkeverstedet» med Kogger, Oscar Hovland. Og da jobbet vi med å få på plass en ny nettside sammen med ham, forklarer Alexander Renberg.

De bestemte seg for å følge filosofiene til Oscar Hovland til det fulle.

– Vi bestemte oss for å være så transparente vi klarte på nett. VI la alle priser ut synlig, og forsøker å legge ut alt vi gjør klart og tydelig på nett. Dersom en kunde ringer og lurer på noe som kan være relevant for flere, så oppdaterer vi vår QA på nettsiden med spørsmålet. Alt en kunde måtte lure på bør være å finne på nettsiden, sier Renberg.

De har jobbet med synlighet, både på Google og i digitale flater.

– Det handler om å være synlig og bli funnet, gi riktig informasjon, og så konvertere. For oss så kommer nok 70 prosent av konverteringene på chat, og resten på kontaktskjema, sier Renberg.

 

Ringer kun «varme leads»

Salgsarbeidet til AGS går derfor kun ut på å følge opp leads de får fra digitale flater. I disse dager jobber de med en oppdatering av nettsidene.

– Vi har nettsider fra 2015, og de må selvfølgelig fornyes i blant for å være moderne og oppdaterte. Vi har nettopp deltatt på Konverteringsverkstedet til Kogger, og følger den metodikken nå når vi bygger nye nettsider, sier Renberg.

Alexander Renberg legger også ut ukentlige tips på LinkedIn.

– Det handler mer om branding enn leadshunting. Men vi får innimellom inn nye kunder som sier at «vi har fulgt med dere lenge», sier Renberg.

Når de er synlige i digitale flater er det viktig at synligheten speiler AGS sin identitet.

– Vi skal vise at vi er litt uformelle, så ingen dress og slips, og vi skal vise at vi er hyggelige og lette å samarbeide med. Det fungerer bra for oss, sier Renberg.

 

Det handler også om leveranserutiner, og om ALSO Cloud Marketplace

Å være god på å selge handler om mer enn å være synlig. Det handler at man pakketerer det man selger på en god måte, at man har gode leveranserutiner og en kollektiv bevissthet rundt hva man selger og leverer.

– Vi jobber med å pakketere og produktifisere, i tråd med det vi lærte på Pakkeverstedet til Oskar Hovland. I forhold til leveranse jobber vi mye med å få på plass gode og effektive systemer, som «snakker sammen», sier Renberg.

Et av «essene» AGS har i ermet er å bruke ALSO Cloud Markeplace for alt det er verdt.

– Vi bruker det ekstremt flittig. Det er supermarkedet vårt hvor vi finner produktene som vi ønsker å selge. Iblant pakketerer vi det under eget navn, slik at vi for eksempel kaller noe «AGS Backup», men i bunnen er det egentlig Skykick. Ofte «bundler» vi det også med egne produkter, og igjen, pakketerer og produktifiserer, sier Renberg.

Når Alexander Renberg blir intervjuet til denne bloggposten, kommer han rett fra møte med Nexetic.

– De driver med backup av PCer. Jeg hadde aldri blitt kjent med dem hvis det ikke var for ALSO Cloud Marketplace. Så der ligger det en stor verdi for oss; at vi finner nye produkter og nye leverandører. På den måten kan vi selge aktuelle løsninger videre til kundene og gi dem merverdi, samtidig som vi øker egne inntekter, sier Renberg.

De laster også egne produkter opp i ALSO Cloud Marketplace.

– Vi har brukt 2018 på å flytte alt som er mulig å flytte inn i ALSO Cloud Marketplace. Alle våre supportpakker og egne produkter ligger der, sier Renberg.

Han synes det er en stor fordel at de kan administrere alle lisenser via en portal.

– Når vi får en ny bruker, så kan vi bare «ticke av» der dersom de også ønsker support. Det gjør det mye enklere for oss at vi har alt et sted og hos en leverandør. Vi sparer tid og kundene blir mer fornøyde, sier Renberg.

 

Jakten på «tikkepenger»

På nettsiden sin reklamerer AGS med fri etablering, fri migrering og fri support for Office 365. Hvorfor kan AGS tilby dette?

Dette har Alexander Renberg flere svar på, så derfor velger vi å sette opp punktvis.

1: For det første finnes det noen begrensninger, for å få det gratis må kunden gjøre noe selv. Det er som å få en flatpakket bokhylle fra Ikea gratis – du har alt du trenger for å sette den opp, og du kan gjøre det selv eller så kan du få hjelp. Men dersom du vil ha hjelp til å sette opp så koster det penger.

2: Vi får de fleste nye kunder via nettet. Tidligere brukte vi mye penger på å ringe kaldt og gå i kundemøter. Når en kunde nå kommer «gratis» via nettet, kan vi derfor tillate oss å gi noen timer vekk gratis i bistand for at de skal bli fornøyde. Ofte kjøper de da også mye mer.

3: Vi er gode på mersalg. Som nevnt bruker vi ALSO Cloud Marketplace til å finne tilleggsprodukter, og vi pakketerer og bundler. Når vi selger Office 365, så selger vi som oftest mye mer. Kanskje trenger de også backup, og nye PCer. Og når de er blitt kunde og er fornøyde med oss som leverandør, så åpner det seg mange nye behov. Office 365 er kun inngangsporten.

4: Vi tenker langsiktig, og vil aller helst ha «tikkepenger» på en kunde over mange år. Å investere litt innledningsvis for å få et langt og godt kundeforhold er verdt det.

 

Register deg i ALSO Cloud Marketplace