ITutviklingen går stadig raskere, og det er lite som tyder på at tempoet vil gå ned med det første. Dette betyr at alle bør ha et bevisst forhold til hvordan vi driver utvikling. Har du en bærekraftig strategi i dag, eller bør bedriften din forberede seg ytterligere på konstant høyere endringstakt?  

Ifølge Gartner vil 65% av alle apper være low-code innen 2024. Videre estimerer de at 500 millioner apper vil bli laget neste 5 årene. Dette er flere apper enn det som er laget til sammen de siste 40 årene.

Hvor skal alle disse appene komme fra?

Kristoffer Scheen
Kristoffer ScheenBusiness Application Manager

Ledelsen sier fort «nei» når de hører ordet «IT-prosjekt», da det er lett å se for seg de store, tradisjonelle, langvarige prosjektene hvor budsjettet er høyt og fort kan ryke. Der IT-utvikleren leies inn for å kode et prosjekt fra bunnen av kan resultatet fort bli en tid- og ressurskrevende affære for organisasjonen. Utviklingskostnadene kan bli høye, men også de løpende kostnadene til vedlikehold kan bli større enn forutsett. 

Samtidig har de fleste organisasjoner manuelle og repeterende rutiner som kunne vært automatisert, men som kanskje ikke blir det fordi prisen av et eventuelt IT-prosjekt overgår den estimerte fortjenesten ved å modernisere seg.

Men, hva om vi fortalte denne hypotetiske ledelsen at man ikke trenger å bygge alt fra bunnen av?

Microsoft Power Apps er low-code. Her trenger man ikke bruke uker og måneder på å finne opp hjulet på nytt, men kan istedenfor realisere et automatiseringsprosjekt på et par dager. Sånn kan man ganske enkelt begynne å digitalisere gjentakende rutiner og arbeidsoppgaver for å skape en smidigere hverdag hvor de ansatte bruker mindre tid på trykking, flytting og leting, og mer tid på arbeid som skaper verdi for både selskapet, kundene, og ikke minst, dem selv.

I tillegg er alle automatiseringer og apper laget i Power Apps ligger innenfor Microsofts infrastruktur, og vil dermed kunne dra nytte av Microsofts sikkerhetsinfrastruktur på samme måte som originale Microsoft-apper. Det betyr at en Power App vil være like sikker som enhver Microsoft-app, og kan spare organisasjonen tid på oppdateringer i fremtiden.

Men, dette gjelder jo sluttkunden, sier du. Hva kan dere som forhandlere tjene på å bruke Power Apps?

Vel, foruten de åpenbare fordelene for egen effektivitet er det også salgsmuligheter i Power Platformen.
Min erfaring er at sluttkunder som begynner å lage apper og arbeidsflyter selv fortsetter å lage flere apper på egenhånd, og at disse fort vokser i kompleksitet ettersom sluttkunden begynner å se mulighetene. Her kan de fort komme til å trenge bistand fra forhandler, som kan bli til konsulenttimer for deg.

Med Power Apps handler det om å se mulighetene. Derfor kan det være nyttig å gi kundene en innføring i Power Platformen og Power Apps før de setter i gang for fullt.

Fortsatt i tvil om Power Apps? Her er et par fordeler:

 • Bedre dataintegrasjon

  Med Microsoft Common Data Service kan du integrere Power Apps med data fra over 400 datakilder slik som Outlook, Dynamics 365, SharePoint, og mange, mange fler.

 • Garantert sikkerhet

  Som Microsoft 365 Admin får du tilgang til alle sikkerhetsfunksjonene til Power Apps rett fra adminsenteret. Alle apper du lager vil også være automatisk lenket til Microsofts Active Directory Domain Service (ADDS), slik at brukerne dine kan bruke de samme påloggingskredentialene sine her som i resten av Microsoft 365.

 • Tilgjengelig overalt

  Med Power Apps kan du lage apper som er tilgjengelige via nettleser, mobil, tablet eller pc/mac, slik at brukerne kan dra nytte av appen hvor som helst og når som helst.

 • Brukersentrerte apper

  Vær en bedrift med øynene på gulvet! Med Power Apps kan brukerne selv være med på å bygge apper som dekker de behovene de ser i hverdagen, uavhengig av hvor langt det er til ledelsen eller IT-avdelingen.

  Noen av de beste suksesshistoriene til Power Apps er laget av nettopp førstelinjearbeidere som ser behov ingen andre ser, slik som denne historien fra Heathrow Flyplass i England

 • Kostnadseffektivitet

  I motsetning til tradisjonelle kodeprosjekter så har Power Apps ingen initiell kostnad ut av boksen, men faktureres istedenfor som en månedlig lisens. I tillegg er mange av de grunnleggende funksjonene til Power Apps inkludert i mange Microsoft 365-planer, og man kan derfor fint prøve denne løsningen uten å knuse budsjettet.

Så, når jeg får spørsmålet, “Hvorfor skal vi bruke Power Platformen?”, så er svaret ganske enkelt.

“Hvorfor ikke?”

Se alle produktene på ALSO Cloud Marketplace her:

ALSO Cloud Marketplace

Ønsker du mer info om Power Apps og de andre produktene i Power Plattformen?
Send meg gjerne en epost på kristoffer.scheen@also.com eller ring 467 43 503 for en uforpliktende prat.