Hva er Windows Virtual Desktop?

Windows Virtual Desktop (WVD) er en supermoderne remote desktop- og applikasjonstjeneste tilgjengelig på Azureplattformen. Dette er en løsning som har vært i vinden en god stund, men oppsett av tjenesten har blitt vesentlig forbedret det siste året. Sluttbrukeren kan nå skrivebord oapplikasjoner fra hvor som helst og fra sin foretrukne enhet – enten om det er en PC (Windows/Mac), nettbrett (iPad), eller mobiltelefon (Android/iOS). Dette betyr blant annet at WVD er et godt alternativ til å jobbe på lokale terminalservere. 

tillegg er sikkerheten ivaretatt gjennom Azures egne innebygde sikkerhetsfunksjoner – som er noe av det beste Microsoft har å by på. 

Hvilke fordeler gir WVD for deg som IT forhandler? 

Med WVD og andre Azuretjenester slipper du som forhandler å ta hånd om underliggende terminalserverinfrastruktur. Du slipper store kostnader relatert til å kjøpe, installere, patche, og ta backup av egne servere – samt lisenskompleksiteten som kommer med User/Device, RDS, og Server CALs. I Azure har du hele tiden tilgang på ny teknologi, som betyr at du alltid kan tilby kundene dine topp moderne infrastruktur, uten ressursene og risikoen knyttet til å vedlikeholde tradisjonelle terminalservertjenester. 

WVDtjenesten i Azureportalen består av tre elementer: Host pools, application groups, og workspaces. En host pool er en samling av Azure Virtuelle Maskiner (VM) som er registrert til WVD som session hoster. Dette kan opprettes som «personal» eller «pooled», hvor sistnevnte ofte er det mest gunstige da det gir mulighet for at flere brukere kan koble seg til samme VM. En bruker kan enten koble seg til en publisert desktop eller applikasjon. Application groups styrer hvilke applikasjoner som er tilgjengelige for den enkelte brukeren, som en når via et workspace. 

Hva kreves for utrulling av WVD? 

WVD krever først og fremst en domenetjeneste. Dette kan enten settes opp som en PaaStjeneste ved å benytte Azure AD Domain Services, eller som en klassisk domenekontroller på en VM i Azure.  

For at en bruker skal kunne ha samme profil uavhengig av hvilken VM en kobler seg til for å nå sine publiserte ressurser, trenger en et delt lagringsområde hvor en kan benytte seg av Azure Files. Dette gjøres mulig med FSLogix, som kommer gratis med WVD.  

Den største og mest variable kostnaden i et WVDmiljø vil være session hostene, som vil variere avhengig av antalt applikasjoner, så vel som hvor mange brukere som skal ha tilgang til tjenesten samtidig. Her er det viktig med riktig justering som tar høyde for høy og lav trafikk. For eksempel kan en ha 5 VMer som står på i normal arbeidstid, og 1 VM som står på 24/7, slik at en har mulighet til å koble seg på uansett tid på døgnet.  

Tjenesten krever lisens for brukerne som skal koble seg til miljøet. WVD fungerer best med Microsoft 365 Business Premium, som inneholder den nødvendige VDA-lisensen. 

Hvordan velge riktig VM for session hostene? 

Microsoft har laget to ulike oversikter som skal fungere som en veileder til å velge riktig antall og type VM. Denne informasjonen har vi samlet i en oversiktlig infografikk, som bør gi en indikasjon på maksimalt antall brukere per vCore, basert på arbeidsmengde. 

Oversikten over er en sammensetning av to Microsoftartikler om arbeidsmengden VMer kan håndtere, og kvalifikasjonene for virituelle maskiner:
Virtual machine sizing guide

Remote desktop workloads

Applikasjoner vil også ha ulike krav i forhold til CPU, minne, lagring og grafikk. B- og DSerier er klassifisert som «all-purpose» VMer, som gir en god balanse mellom CPU, minne, og lagring. I tillegg eksisterer det en rekke VM-serier som er mer optimaliserte for CPU, minne, lagring, og grafikk. 

Hvordan prise en WVD løsning? 

Prising av WVD – i likhet med andre tjenester i Azure – gjøres i Azure Pricing Calculator. Den største kostvariabelen vil komme fra session hostene – mens andre kostnadselementer som domenetjeneste og lagringsområde vil forbli stabil. 

Hvordan kommer jeg i gang? 

Uavhengig om en allerede er godt kjent med Azure-plattformen eller akkurat har kommet i gang, vil ALSO kunne hjelpe deg. Kontakt oss gjerne, enten det gjelder en konkret kundecase, å sette opp et demomiljø eller besvare tekniske spørsmål. 

 

I en tid da hjemmekontor har blitt den nye normalen har også behovet for skybaserte virtuelle skrivebord økt. Ved bestilling frem til 31.03.2021 tilbyr Microsoft også 30% avslag i 90 dager på alle D- og B-serie virtuelle skrivebord i Windows Virtual Desktop for nye brukere, så dette kan være en utmerket mulighet for å komme i gang. 

 

Det er også fordelaktig å ha en god forståelse i portalen innenfor emner som Azure AD, lagring i Azure, backup, virituelle maskiner og nettverk. Dette gjelder både for oppsett og for administrasjon. Her har en som ALSOforhandler en gyllen mulighet til å delta på AZ-104: Azure Administratorkurs – som holdes i mars og mai 2021. Nærmere detaljer om innhold, instruktør og registrering finnes her.

Er du interessert i mer informasjon? Ta kontakt med Felix Starckjohann for en uforpliktende samtale.