I 2020 vil alle nye IT selskaper, og 80 prosent av eksisterende IT selskaper, først og fremst selge abonnementstjenester, spår det internasjonale analysebyrået Gartner. Vi gir deg seks gode grunner for at du bør selge tjenestene dine på abonnementsbasis.

 

1: Forutsigbar inntekt

De fleste firmaer som går konkurs gjør det ikke på grunn av manglende lønnsomhet, men på grunn av likviditet. Det er mange som undervurderer verdien av forutsigbar inntekt.

Dersom du har vekstambisjoner, er det veldig viktig med forutsigbare inntekter. Bedrifter i vekst, spesielt de i sterk vekst, binder opp penger i arbeidskapital og eventuelt varelager før inntektene kommer. Uten forutsigbare inntekter, kan man derfor komme i en posisjon hvor for mange økonomiske forpliktelser forfaller før tilstrekkelige inntekter har kommet inn. Dersom du da ikke kan gå inn med nye midler i selskapet, vil kravene fra det offentlige i form av skatter og avgifter gjøre veien til skifteretten kort.

Med forutsigbare inntekter kan du mye enklere planlegge frem i tid. I tillegg kan du også planlegge hurtigere vekst uten den samme risikoen, fordi du har kontroll på inntektsbildet ditt.

 

2: Forutsigbare kostnader – for kunden

På samme måte som forutsigbare inntekter har stor verdi, har også det å ha forutsigbare kostnader stor verdi. Med abonnementsmodellen gir du kunden din forutsigbare kostnader, og mulighet til enkelt å skalere opp og ned ved behov. Dette er av stor verdi for kunden.

 

3: Bedre mulighet for mersalg 

Når du har en kunde på løpende abonnement, kan du lettere selge flere produkter. Kunden kan skalere opp, legge til produkter og moduler ettersom tiden går.  Når du selger skybaserte abonnementstjenester gjennom ALSO Cloud Marketplace, er det ekstra enkelt å skalere opp og ned, og legge til nye tjenester. 

 

4: Du får mer tid til å jobbe med det som er viktig 

IT og teknologi blir stadig en del av kjernen i flere bedrifter, og er for mange helt avgjørende for marginer og lønnsomhet. Du som IT-Konsulent blir en viktig forretningsrådgiver, som optimaliserer prosesser og lønnsomhet hos kunden.  

Det er dette du skal bli utrolig god på.  

Ved å selge skytjenester på abonnement, er det ofte en profesjonell aktør som tar seg av vedlikehold, versjonsoppdateringer og så videre.  

Dersom du selger gjennom ALSO Cloud Marketplace kan du forenkle administrasjonsarbeidet betraktelig.  

Ved å selge smart, og kutte tid brukt til administrasjon og tekniske oppdateringer, får du mer tid til å være en god rådgiver ute hos kunden. 

 

5: Fordi det gjør at dere holder fokus

Dersom du har abonnement uten bindingstid, kan kunden bytte hvis den ønsker. Det betyr at dere må levere hele tiden.

Likevel blir de fleste abonnementskunder værende, og dersom du leverer får de stadig mer tillit til deg som IT-Partner. Det kan hende de starter med lave månedskostnader for å teste det ut. Etterhvert som de ser at systemene gir verdi, og du som partner leverer, så kjøper de flere tjenester og skalerer opp. Dette bidrar til at dere som IT-Forhandler holder riktig fokus, å levere best mulig hver dag.

 

6: Fordi det er fremtiden

I 2020 vil alle nye IT selskaper, og 80 prosent av eksisterende IT selskaper, først og fremst selge abonnementstjenester, spår Gartner.

Ordtaket «adapt or die» har alltid gjort seg ekstra gjeldende innen IT og teknologi. Vi har vel alle hørt om Kodak som totalt mistet sin markedsposisjon da de ikke gikk over til digitalkamera i tide.

Når det skjer endringer i markedet handler om å posisjonere seg i tide. Innen IT skjer endringene hurtig, og man må være fremoverlent. Det er en grunn til at de store IT selskapene har gått over til abonnementsløsninger, og at de mest fremoverlente IT-Partnerne allerede gjør det samme.

Er du klar for å komme igang med ALSO Cloud Marketplace på egenhånd? Eller skal vi bistå? 

Registrer deg i ALSO Cloud Marketplace
   
Få oppstarthjelp fra ALSO Software

 

Kilder:

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/moving-to-a-software-subscription-model/

https://medium.com/swlh/you-need-to-be-selling-subscription-services-f651fc53ce88

https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/subscription-myth-busters