Hva er Azure Plan?

Azure Plan er en del av Microsofts “new commerce experience” og skal forenkle betalingsopplevelsen og optimalisere kostnadskontroll. Enkelt forklart fungerer det som en container som kan inneholde ett eller flere Azure Subscriptions.

Hva er fordelene med Azure Plan i ALSO Cloud Marketplace?

Det er mange fordeler med å legge opp et eller flere Azure Subscriptions på en Azure Plan:

Forbedrede rapporter i ALSO Cloud Marketplace

Azure Plan gir høyere detaljnivå på PowerBI-rapportene ALSO tilbyr sine forhandlere og deres sluttkunder. Det er også et større fokus på sikkerhet da rapporter både for forhandler og sluttkunde krever tilgang til ALSO Cloud Marketplace. Dersom en ønsker å utvikle egne Power BI-rapporter kan rådata enkelt sendes ut per e-post i excel format, eller hentes ut med API. PowerBI-rapportene kan hentes ut på to forskjellige områder: 

Rapporter som gir oversikt over alle sluttkunder med Azure Plan

Fra hovedmenyen i ALSO Cloud Marketplace navigerer en seg til «Reporting», og deretter scroller ned til en finner «Azure Plan insights». Denne rapporten vil gi en helhetlig oversikt over alle sluttkundene til en forhandler som har en Azure Plan. Disse rapportene gir en forhandler innsikt i omsetningsfordelingen mellom ulike Azure ressurstyper.
Selve rapporten inneholder tre ulike delrapporter.

Overview

Denne rapporten viser en oversikt over alle sluttkunder og hvordan kostnadsfordeling (Total Sales) er mellom de ulike parametrene (Meter category) slik som Virtuelle Maskiner, SQL, lagring, etc. Den viser også utviklingen de siste 12 månedene, og en kan enkelt filtrere per måned ved å trykke på ønsket måned under «Platform Billing Month».

Revenue overview by top N Customers

Denne rapporten gir deg som forhandler innsikt i hvordan omsetningsfordelingen er mellom topp 5, 10, 15, 20, 50 og 100 kunder som har en Azure Plan. Dette er nyttig for å danne seg en forståelse av hvor mye av omsetningen som kommer fra de største sluttkundene.

Customer Growth

Denne rapporten inneholder «Sales trend per month», hvor en kan se hvordan prosentveksten har vært på en + månedlig basis det siste året. Visualiseringen under gir en oversikt på hvor mange Subscriptions hver kunde har i forhold til antall Azure Plans. Nederst ser en utviklingen av nye Subscriptions under Azure Plan-tjenesten det siste året.

Rapporter som gir oversikt over den enkelte sluttkunden med en Azure Plan


På hver sluttkundes Azure Plan finnes det også mer detaljerte rapporter. Disse rapportene er spesielt nyttig for en forhandler som ønsker å gjøre et dypdykk eller feilsøke kostnader, samt at det også er en rapport sluttkunden selv kan benytte seg av da forhandlere står fritt for å gi tilgang til ALSO Cloud Marketplace. En navigerer seg enkelt til rapporten ved å trykke på kundens Azure Plan og navigere seg til «Azure Insights for End Customer».  Fra de tilgjengelige rapportene har en mulighet til å hente ut rådata for egendefinerte tidsperioder en setter ved å benytte seg av de ulike filterne. Dette er spesielt viktig for de som ønsker å hente ut – og feilsøke ulike resursser fra dag til dag. Eksport av data til excelformat gjøres ved å holde musepekeren over de ulike visualiseringselementene og velge “eksporter til excelformat”.  Denne rapporten inneholder også tre ulike rapporter:

Overview

Denne rapporten viser detaljert hvordan kostnadsutviklingen har vært på en spesifikk Azure Plan for en sluttkunde det siste året – med mulighet for å filtere ned til spesifikke måneder. I likhet med overview rapport tidligere nevnt, gir dette oversikt over kostnadsfordelingen på parametere som VMs, Storage, og SQL – i tilegg til et rikere detaljnivå per produkt i Azure.

Revenue Trend

Denne rapporten går enda mer i dybden på hvordan kostnadsfordelingen har vært mellom spesifikke Azure resursser i løpet av de siste 12 månedene. Her kan en se hvordan ulike parametre har utviklet seg, samt at store justeringer fra dag til dag er tydelig visualisert.

Consumption Analysis

Denne rapporten vil gi det mest detaljerte bildet av en sluttkundes Azuremiljø.
Her kan en analysere kostnad på spesifikke ressurser helt ned til per time.
Rapporten anvendes mest effektivt når en først filtrerer tidsperiode og
deretter eksporterer ut spesifiserte rådata til excel.

Kostnadsstyring i Azureportalen

Det er viktig å understreke at dette gir god innsikt i kostnadsfordeling, men det gir ikke et nøyaktig kostnadsbilde. Cost Management i Azureportalen opererer med pay-as-you-go-priser direkte fra Microsoft, som er forskjellige fra forhandler-/sluttkundepris i ALSO Cloud Marketplace. Skjermbildet nedenfor viser Cost Management på en sluttkunde som benytter Azure Plan:

Muligheten til å skru på Cost Management i Azureportalen gjør at kunden kan få direkte innsikt uten å gå via ALSO Cloud Marketplace. Dette er et alternativ kun tilgjengelig på CSP ved å bruke Azure Plan, og gir hyppigere oppdatering av tall sammenlignet med rapporter i ALSO Cloud Marketplace. Et behov for bruk av Cost Management direkte i portalen kommer oftest fra sluttkunder som har mye erfaring på plattformen.

Hvordan konvertere ett eller flere legacy Azure Subscriptions til Azure Plan i ALSO Cloud Marketplace?

Konvertering av legacy Azure Subscriptions gjøres smertefritt når en oppretter en Azure Plan i ACMP. For å provisjonere en Azure Plan kreves det at en som forhandler har satt opp tjenesten “Indirect Reseller Experience”. Denne tjenesten krever at den nye Microsoft Partner Agreement er signert og at onboarding til nytt Partner Center er fullført. Ta gjerne kontakt med oss i ALSO dersom du er usikker på om alle krav er oppfylt for å kunne provisjonere Azure Plan.

Hvordan ser kostnadsbildet ut på Azure Plan?

På et legacy Azure Subscription- uavhengig om det er kjøpt på CSP, EA, eller pay-as- you-go med kredittkort – har norske priser benyttet seg av en satt vekslingskurs fra USD til NOK. En fast vekslingskurs mellom USD og NOK, som ble satt da norsk krone var svakere, har gitt lavere priser på en del Microsofttjenester i Norge det siste året, sammenliknet med i mange andre europeiske land. Microsoft har derfor valgt å øke prisene på lisenser og tjenester i Norge med 9% fra 1. mars 2021 for å følge det globale prisnivået.  Microsoft tar i tillegg i bruk en mer standardisert prismodell med utgangspunkt i USD, hvor prisen i NOK er basert på vekslingskursen mellom USD og NOK i slutten av hver måned. Dette betyr at prisen for Azuretjenester i Norge vil variere med dollarkursen. Dette vil skape uforutsigbarhet og variasjon framover, ikke bare for norske kunder, men også i alle andre land som benytter en annen valuta enn USD. Vi er med andre ord avhengige av forhold i global økonomi vi selv ikke kan påvirke.

Helt til slutt: Hvorfor bør vi konvertere til Azure Plan?

Prishoppet på 9% fra 1. mars har en stor innvirkning på vår anbefaling om å konvertere. Dette prishoppet gjelder ikke Azure Plan, grunnet den nye kostnadsberegningen som vil basere seg på vekslingskursen mellom NOK og USD på månedlig basis. I tillegg til de åpenbare fordelene beskrevet over, samt at en “slipper” den kommende prisøkningen, vil Microsoft gjennom 2022 ytterligere stramme grepet rundt kostnader på legacy Azure Subscriptions for å framtvinge en overgang til Azure Plan. Som nevnt tidligere er Azure Plan er en del av Microsofts “new commerce experience”, som betyr at alle kunder av Microsoft utenfor USA må belage seg på en ny tilnærming til varierende kostnader på tjenester levert på Azureplattformen.

For spørsmål om Azure Plan, kontakt Felix Starckjohann på +47 92 14 53 90 eller på e-post/Teams: felix.starckjohann@also.com.

Er du kunde og kunne du tenke deg å prøve Azure for din bedrift?

Vi kan hjelpe deg med å finne riktig forhandler

Dersom du er en forhandler som vurderer å selge Azure, så anbefaler vi dette blogginnlegget:

5 fordeler ved å bestille Azure i ALSO Cloud Marketplace