Har du kunder som ønsker faktura over lisensene sine per avdeling? Flere av våre forhandlere har gitt tilbakemelding om at det er utfordrende å tilby fakturering per avdeling når flere avdelinger deler Microsoft Organization Tenant.

Nå er det mulig å opprette avdelinger (Departments) under firmaer i ALSO Cloud Marketplace, dersom man legger bestillingen på lisensene sine på avdeling fremfor firma vil fakturagrunnlaget (Invoice Aggregation) vise hvilken avdeling lisensene er bestilt til.

Hensikten med dette blogginnlegget er å vise hvordan Departments fungerer, samtidig som jeg vil belyse de begrensninger som finnes.

 

Hvordan opprette en Department i ALSO Cloud Marketplace?

Før du oppretter en department må kunden være opprettet, når det er gjort kan du velge  +NEW -> Department og sette riktig kunde som parent for avdelingen.

Tips! Når du blir bedt om å legge inn kontaktinformasjon for avdelingen kan du bruke feltet Contract id for å merke alle bestillinger som gjøres til avdelingen med et PO-nummer. Man kan ikke endre Customer id per avdeling.

departments

 

Hvordan bestiller man tjenester til en Department?

Bestillingsprosessen er den samme som ved vanlige bestillinger, men man må merke avdelingen som parent, ikke firmaet.

Company structure

 

Hvordan skiller vi mellom avdelinger i fakturagrunnlaget (Invoice Aggregation)?

Under kolonnen DepartmentName vil man se hvilken avdeling bestillingen er til. Som nevnt tidligere kan man også definere ContractID per avdeling, eventuelt per tjeneste per avdeling.

OBS! På bilde har vi fjernet kolonner som ikke var like relevante for denne illustrasjonen.

Fakturagrunnlag

 

Kan alle tjenester bestilles til avdelinger?

Foreløpig har vi kun gjort Microsoft CSP tilgjengelig for bestilling under avdelinger. Andre leverandører kan selv gjøre sine tjenester tilgjengelig for å bestilles per avdeling, så flere tjenester vil være tilgjengelig snart. Vi legger gjerne press på leverandøren om dere kommer med ønsker.

Utover dette vil avdelingen ha tilgang til alle tjenestene som er tilgjengelig i markedsplassen dere har knyttet firmaet mot.

Alle tjenester fra Microsoft CSP vil bli gjort tilgjengelig for avdelinger, men for noen lisenser er det en begrensning på maksimalt to bestillinger per tenant. Per dags dato gjelder dette følgende tjenester:

  • Office 365 Business
  • Office 365 Business Essentials
  • Office 365 Business Premium
  • Microsoft 365 Business
  • Windows E3
  • Windows E5

Det betyr at du kan bestille disse produktene til to avdelinger, men når du forsøker å bestille til den tredje avdelingen vil du få følgende feilmelding: «Limitations apply! More than 2 subscriptions are not allowed for (…)».

Bestilling av lisensene

 

Vil bruken av avdelinger påvirke hvordan oversikten ser ut inne i kundens Office 365 Portal?

Nei,  i Office 365 portalen vil man kun få en «varelinje» per tjeneste der man ser det summerte antallet lisenser for kunden. I eksempelet på bilde har vi bestilt Microsoft 365 Business og Office 365 Business Essentials til to ulike avdelinger og Microsoft 365 E3 til tre avdelinger.

Oversikt over lisensene i Office 365 portal

Er du enda ikke registrert i ALSO Cloud Marketplace?

Register deg i ALSO Cloud Marketplace
    
Få oppstarthjelp fra ALSO