SPLA (Service Provider Licence Agreement)

Med SPLA er det forhandleren som er kunden. Med månedlig rapportering og uten bindingstid er dette en svært fleksibel lisensmodell.

Et av kravene for å bruke SPLA-lisenser er at forhandlerens kunder ikke har administratortilgang til serveren. Om serveren er eid av kunden eller forhandleren, samt hvor den står er ikke relevant.

SPLA

SPLA (Service Provider Licence Agreement) er en lisensmodell som gir hostere mulighet til å lisensiere Microsoft produkter for sine kunder.

Med månedlig rapportering er dette en svært fleksibel avtale.

  • Pay as you go. Etterskuddsvis månedlig faktura på det du gjør tilgjengelig for dine kunder.

  • Tilgang på de nyeste versjonene. Produktene lastes ned fra Volume Licensing Service Center (VLSC).

  • Worldwide. Lever lisenser til kunder over hele verden.

  • Mulighet for å hoste applikasjoner og benytte IaaS fra en Data Center Provider, slik som Azure.

  • Test og evaluer produkter internt.

  • Installer produkter i eget datacenter eller på servere lokalisert hos sluttkunden. Hoster må administrere løsningen.

Hvorfor SPLA hos ALSO?

ALSO er landets største distributør på Microsoft programvare og innehar høyest kompetanse innenfor lisens og lisensavtaler i distribusjonskanalen.

ALSO er en rendyrket distributør og jobber for å drive fram forhandlerne.

Med Cloud Services ser vi at samme kunde benytter flere typer lisensavtaler i samme løsning. Ved å samle ulike avtaleformer (Open / SPLA / CSP) hos ALSO, så muliggjør det at vi bedre kan være rådgivere for dere og hjelpe dere med å se helheten og finne den optimale løsningen for kunden.

ALSO har markedets beste portal på bruk av Microsoft skyprodukter (ALSO Cloud Marketplace). SPLA kan også rapporteres via ALSO Cloud Marketplace.

SPLA

SPLA i ALSO Cloud Marketplace

SPLA-details

SPLA ligger som en egen feature i ALSO Cloud Marketplace. SPLA blir lagt til som en avtale under forhandler.

Forhandler kan selv legge til lisenser, fjerne lisenser og justere antall lisenser.

Den tiende i hver måned, blir lisensene automatisk rapportert. Det blir sendt ut en separat faktura for SPLA.

Jeg heter Monica. Så hyggelig at du vil prate med meg!

call icon dark

Ring 911 46 397

eller