workpoint logo

Completing Sharepoint

Available in the ALSO Cloud
workpoint365

SharePoint er et fantastisk rammeverk for å dele data i en hensiktsmessig struktur. WorkPoint har bygd følgende moduler som du kan tilby til dine SharePointkunder:

  • Prosjektstyring
  • Saksstyring
  • Kontraktstyring
  • HR – Management

I tillegg har de laget WorkPoint Express som er en plugin til Outlook og de andre Office-programmene. Dette gjør at brukeren blant annet slipper å forlate Outlook for å knytte en mail til et prosjekt.

workpoint-manual

SharePoint ut av boksen kan
sammenlignes med et byggesett. Uten tilpasninger får man derfor ikke full utnyttelse.
Selv om det finnes utallige guider krever det mye kompetanse og tid å bygge løsninger selv.

workpoint-todolist

Man kan leie inn SharePoint-konsulenter som er kapable til å skreddersy løsningen til kundens behov. Ulempen med dette er at det er både tidkrevende og kostbart. Bare det å komme frem til ønsket design med de riktige funksjonene kan være krevende. Investeringen blir derfor så stor at den skremmer mange SMB-kunder fra å ta i bruk magien i SharePoint.

workpoint-sjekkliste

Hvis man bruker WorkPoint sine løsninger er løsningen så godt som klar ut av boksen. Løsningene er et resultat av de erfaringene bedriften har gjort som en av de ledende SharePointhusene i Danmark.

Forhandlere har fortsatt mulighet til å tilby tilpasninger til hver og en kunde, men omfanget og kostnadene blir minimale i forhold til å starte med blanke ark.

Lisensiering

WorkPoint365 er lisensiert per firma + antall brukere.
Den fulle løsningen er delt opp i flere moduler, slik at man slipper å betale for flere moduler enn man har behov for.
For å se priser i markedsplassen trykk på knappen under. (Du må ha bruker i markedsplassen)

Se priser

Firmalisens

WorkPoint Essential + WorkPoint Express Standard

Essential+Express inneholder følgende:

Kontakter

Få overblikk over alle kunder, samarbeidspartnere, leverandører ++ og knytt kontaktene opp mot underliggende korrespondanse, møteaktiviteter, avtaler og igangsatte oppgaver.

Mailjournal

Mail har lenge vært det viktigste kommunikasjonsverktøyet hos bedrifter. Dette har ført til at kritisk og viktig informasjon/dokumenter ligger lagret i ansattes mailbokser, men hva skjer om vedkomne er syk eller kanskje har sluttet? Med Mailjournalen i WorkPoint blir disse mailene lagret i SharePoint og knyttet til firma,kontaktpersoner, prosjekter osv. Dette gjør det enkelt for dine kollegaer å finne frem til viktige mail mens du er borte.

Dokumenthåndtering

Ved bruk av maler for standarddokumenter gir WorkPoint store fordeler med meta tagging og overføring av data mellom dokumenter. Dette sparer tid, samtidig som det kvalitetsikrer data. Med automatisk versjonskontroll registreres alle endringer som gjøres på de delte dokumentene.

Oppgavestyring

Med oppgavestyring kan man tildele oppgaver til andre brukere. Sett start- og slutt-tidspunkter og velg om brukerne skal få reminders når deadline nærmer seg. Dette er et svært snedig verktøy som sikrer fremgang i arbeidet.

WorkPoint Express Standard

Plugin til Office-programmene som lar brukerne ta i bruk modulene i WorkPoint direkte fra programmene de kjenner til fra før. Man slipper å gå inn på SharePoint via browseren for å knytte en mail til et prosjekt, dette gjøres direkte fra Outlook.

Brukerlisenser

Man må velge en av disse to lisensene til brukerne, den første kan kombineres med ekstramodulene, mens den andre inkluderer disse. Ved kjøp av flere enn to ekstramoduler vil det lønne seg å velge + 4 extra modules-lisensen.

WorkPoint Essential + WorkPoint Express Standard

Lisensen gir brukeren tilgang til alle moduler som er beskrevet under firmalisensen over.

WorkPoint Essential + WorkPoint Express Standard + 4 extra modules

Lisensen gir brukeren tilgang til alle moduler som er beskrevet under firmalisensen over, i tillegg til de fire modulene under (Prosjektstyring, Saksstyring, Kontraktstyring og HR-Management).

Ekstramoduler

Ekstramodulene er brukerlisenser som gir brukeren tilgang til mer enn bare Essential. Disse modulene kommer i tillegg til WorkPoint Essential + Express Standard.

Prosjektstyring

– Kvalitetssikring og overblikk
Samler alle dokumenter/mailer relatert til et prosjekt på et sted, med dette verktøyet får prosjektlederen full kontroll på hvordan man ligger an.

Saksstyring

Kontraktstyring

– alt samlet et sted
Samler alle kontrakter og gir oversikt over når avtaler ble inngått, når de utløper og hvilken forpliktelser man har underveis.

HR-management

– til dine viktige arbeidere

Videoer

WorkPoint365 – Intro video (DANSK)

icelandic contractor was afforded a grip on projects with office 365
workpoint essentials

Jeg heter Yandeh. Så hyggelig at du vil prate med meg!

Yandeh Khan
call icon dark

Ring 939 48 868

eller