Opprette helt ny Microsoft tenant

Før man bestiller Microsoft lisenser må man legge til en tenant. Denne videon viser hvordan man kan opprette en ny tenant for kunder som ikke har Office 365 fra før